Պայմաններ

Lambda Geeks-ի օգտագործման պայմաններ

Ուժի մեջ է 31 թվականի մայիսի 2021-ից

Օգտագործման այս պայմանները («օգտագործման պայմանները») գտնվում են ձեր (եթե դուք օրինական չափահաս տարիքից ցածր եք, «դուք»-ը ներառում է ձեր ծնողներին կամ օրինական խնամակալներին) և lambdageeks.com-ը: («lambdageeks», «մենք», «մեզ» կամ «մեր») lambdageeks կայքի վերաբերյալ (սահմանված է ստորև) («կայք»): Խնդրում ենք ուշադիր կարդալ դրանք: Օգտագործելով կամ մուտք գործելով կայք կամ կայքի միջոցով տեղեկատվություն տրամադրելով՝ դուք ընդունում եք, որ կարդացել եք և համաձայնվում եք պարտավորված լինել օգտագործման այս պայմաններով: Բացի այդ, եթե դուք օգտագործում եք որոշակի ծառայություն կայքում կամ մուտք եք գործում կայքի միջոցով, դուք համաձայնում եք ենթարկվել ցանկացած կանոնների կամ ուղեցույցների, որոնք կիրառելի են այդ ծառայությունների համար, և այդ կանոնները կամ ուղեցույցները կներառվեն այս օգտագործման պայմաններում հղումով: Եթե ​​դուք համաձայն չեք օգտագործման այս պայմաններին, կամ չեք բավարարում lambdageeks-ի կողմից սահմանված իրավասության պահանջները՝ կայքի օգտագործման և մուտք գործելու համար, դուք չեք կարող մուտք գործել կամ այլ կերպ օգտագործել կայք:

Եթե ​​դուք այցելում եք lambdageeks կայքը, որը հատուկ այլ բան թույլ է տալիս, (i) 13 տարեկանից փոքր երեխաներին չի թույլատրվում այցելել կամ այլ կերպ օգտագործել կայքը, և (ii) դուք ընդունում եք, որ 13 տարեկան կամ ավելի բարձր եք, և եթե մինչև 18 տարեկան, օգտվում են կայքից ծնողի կամ օրինական խնամակալի հսկողության ներքո:

դուք համաձայնում եք lambdageeks-ի գաղտնիության քաղաքականության պայմաններին («Գաղտնիության քաղաքականություն«) սույնով կապվում է հղումով, որը մանրամասնում է այն ձևերը, որոնցով մենք օգտագործում ենք ձեզ պատկանող կամ առնչվող անձնական տվյալները:

ՍԱՀՄԱՆՎԵԼ Է «ԿԱՅՔ»:

«Կայքը» ներառում է տարբեր ենթադոմեյններով/լեզուներով տարբեր lambdageeks կայքեր, ներառյալ առանց սահմանափակման ողջ բովանդակությունը, նյութերը, տեղեկատվությունը, քաղաքականությունը, փոփոխությունները, թարմացումները, բարելավումները, վերանայումները, նոր հնարավորությունները և կամ նման էջերի նոր վեբ հատկությունները, ինչպես նաև բոլոր Կայքերը: ծառայություններ, որոնք մատուցվում են նման կայքերի և վեբ էջերի միջոցով:

ԱՅՍ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒՄԸ

Դուք պատասխանատու եք այս Օգտագործման պայմանները պարբերաբար վերանայելու համար: lambdageeks-ն իրավունք ունի, բայց ոչ պարտավորություն, ուղղելու Կայքի ցանկացած մասի և սույն Օգտագործման պայմանների ցանկացած սխալ կամ բացթողում: lambdageeks-ը իրավունք է վերապահում իր հայեցողությամբ փոխել, փոփոխել, ավելացնել, հեռացնել կամ դադարեցնել Կայքի կամ սույն Օգտագործման Պայմանների ցանկացած մաս, ամբողջությամբ կամ մասամբ, ցանկացած ժամանակ, առանց նախնական ծանուցման: Սույն Օգտագործման պայմանների բոլոր փոփոխությունները ուժի մեջ են մտնում անմիջապես կայքում տեղադրվելուց հետո: Կայքի շարունակական օգտագործումը սույն Օգտագործման պայմանների ցանկացած փոփոխությունից հետո կնշանակի, որ դուք ընդունում եք այս փոփոխությունները:

ԿԱՅՔԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ

Օգտագործման սահմանափակումներ

Դուք համաձայնում եք օգտագործել Կայքը միայն այնպես, ինչպես նշված է այստեղ: Դու չես անի:

  • Կայքին փոխանցեք ցանկացած բովանդակություն կամ վարվեք ձեզ որևէ կերպ, որը կարող է մեկնաբանվել որպես զրպարտիչ, զրպարտչական, անպարկեշտ, մոլեռանդ, ատելություն, ռասայական վիրավորական, գռեհիկ, ոտնձգություն, բորբոքային, պոռնոգրաֆիկ, բռնի, սրբապիղծ, սպառնալից, ոչ ճշգրիտ, խաբուսիկ կամ անօրինական, կամ որը կարող է հանդիսանալ կամ խրախուսել այնպիսի վարքագիծ, որը կհամարվի քրեական հանցագործություն, կառաջացնի քաղաքացիական պատասխանատվություն կամ այլ կերպ կխախտի որևէ օրենք:
  • Ուղարկեք ցանկացած զանգվածային առևտրային էլ.փոստ, ուղարկեք ցանկացած չպահանջված էլ. Կեղծել կամ ջնջել ցանկացած հեղինակային վերագրում, հեղինակային իրավունքի մասին ծանուցումներ կամ օրինական կամ այլ պատշաճ ծանուցումներ կամ սեփականության նշումներ կամ պիտակներ, որոնք վերաբերում են կայքի միջոցով հասանելի նյութերի ծագման կամ աղբյուրին:
  • Հավաքեք կամ այլ կերպ հավաքեք տեղեկություններ ուրիշների մասին, ներառյալ էլփոստի հասցեները և հեռախոսահամարները:
  • Օգտագործեք Կայքը ցանկացած ձևով, որը կարող է վնասել, անջատել, ծանրաբեռնել կամ խաթարել Կայքը կամ խանգարել որևէ այլ կողմի օգտագործմանը և կայքի հաճույքին, ներառյալ՝ առանց սահմանափակումների վերբեռնել ֆայլեր, որոնք պարունակում են վիրուսներ կամ կոռումպացված ֆայլեր:
  • Ձեռք բերեք կամ փորձեք ձեռք բերել ցանկացած նյութ կամ տեղեկատվություն ցանկացած միջոցներով, որոնք միտումնավոր հասանելի չեն կամ նախատեսված չեն Կայքի միջոցով:
  • Խախտել ցանկացած գործող օրենք կամ կանոնակարգ, ներառյալ մտավոր սեփականության մասին օրենքները կամ կանոնակարգերը, կամ խախտում են Օգտագործման պայմանները կամ Կայքի որևէ ուղեցույց:
  • Մուտք գործեք կամ փորձեք մուտք գործել որևէ այլ օգտվողի հաշիվ, կամ խեղաթյուրում կամ փորձեք խեղաթյուրել ձեր ինքնությունը Կայքն օգտագործելիս, ներառյալ խեղաթյուրումը որպես lambdageeks գործակալ կամ ներկայացուցիչ, կամ խեղաթյուրում, որը նշում է կամ ենթադրում է մեր հավանությունը ձեր կամ ձեր արտադրանքի կամ գործունեության մասին:
  • Կայքն օգտագործեք ցանկացած ձևով, որը կարող է վտանգ ստեղծել մարդու անվտանգության կամ առողջության համար, վտանգ ստեղծել հանրային անվտանգության կամ առողջության համար, վտանգել ազգային անվտանգությունը կամ խոչընդոտել իրավապահ մարմինների հետաքննությանը:

ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՄ

Օրենքի համաձայն բացահայտում

lambdageeks-ն իրեն իրավունք է վերապահում մշտապես բացահայտելու ցանկացած տեղեկատվություն, որն անհրաժեշտ է` բավարարելու ցանկացած կիրառելի օրենսդրություն, կանոնակարգ, իրավական գործընթաց կամ պետական ​​խնդրանք, ներառյալ անձնական նույնականացման տվյալները, կամ խմբագրել, մերժել թույլ տալ կամ հեռացնել որևէ տեղեկատվություն կամ նյութեր, ամբողջությամբ կամ ամբողջությամբ: մասամբ՝ lambdageeks-ի հայեցողությամբ:

Ճիշտ անձնական տեղեկատվության տրամադրում

Կայքից օգտվելու ընթացքում ձեզանից կպահանջվի մուտքագրել որոշակի տեղեկություններ, այդ թվում՝ առանց սահմանափակման՝ անձը ճանաչելի տվյալներ (միասնական՝ «Տեղեկատվություն»): Դուք ներկայացնում և երաշխավորում եք, որ lambdageek-ին կտրամադրեք ամբողջական, ճշմարիտ և ճիշտ Տեղեկություններ, և կթարմացնեք այդպիսի տեղեկատվությունը Կայքում, ինչպես ողջամտորեն անհրաժեշտ է և ինչպես պահանջվում է Կայքի կողմից:

ՆՅՈՒԹԵՐ

Նյութերի լիցենզիա

Քանի դեռ դուք չեք դարձել lambdageeks-ի գրողների համայնքի անդամ, lambdageeks-ը չի պահանջում սեփականության իրավունքը որևէ տվյալների, տեղեկատվության (ինչպես անձնական, այնպես էլ այլ), մեկնաբանությունների, առաջարկությունների, հետադարձ կապի կամ այլ նյութերի նկատմամբ, որոնք դուք մուտքագրում եք Կայքի միջոցով (միասնական, «Նյութեր»): . Այնուամենայնիվ, փոխանցելով, վերբեռնելով, մուտքագրելով, տրամադրելով կամ ներկայացնելով որևէ Նյութ, դուք lambdageeks-ին և նրա փոխկապակցված ընկերություններին և ենթալիցենզառուներին տալիս եք ոչ բացառիկ, առանց հոնորարների, առանց փոխհատուցման, հավերժական, ամբողջ աշխարհում, անվերադարձելի և լիովին ենթակալիցենզավորվող լիցենզիա՝ օգտագործելու այդպիսին: Ցանկացած նպատակի համար նախատեսված նյութեր՝ lambdageeks-ի հայեցողությամբ, ներառյալ առանց սահմանափակման՝ ներառելով այդպիսի նյութերը կայքում և հաստատելով, որ այդ նյութերը գաղտնի են և ոչ սեփականություն: Սույնով դուք հրաժարվում եք lambdageeks-ի դեմ ցանկացած հայցից ցանկացած սեփականության իրավունքի, գաղտնիության և հրապարակայնության իրավունքների, բարոյական իրավունքների և վերագրման իրավունքների ենթադրյալ կամ փաստացի խախտման համար՝ կապված այդ Նյութերի հետ:

Օգտագործողի ներկայացուցչություններ և երաշխիքներ

Օգտագործելով կամ մուտք գործելով Կայք կամ վերբեռնելով, մուտքագրելով, տրամադրելով կամ ներկայացնելով ձեր Նյութերը, դուք (1) ներկայացնում և երաշխավորում եք, որ տիրապետում կամ այլ կերպ վերահսկում եք ձեր Նյութերի նկատմամբ բոլոր իրավունքները, որոնք անհրաժեշտ են սույն Բաժնում (Նյութեր) տրված լիցենզիաներ տրամադրելու համար: ներառյալ, առանց սահմանափակման, նյութերը մուտքագրելու կամ ներկայացնելու համար անհրաժեշտ բոլոր իրավունքները, և ունեք բոլոր իրավունքներն ու լիազորությունները՝ մտնելու սույն Օգտագործման պայմանները և ամբողջությամբ կատարել սույն հոդվածը, (2) ներկայացնում և երաշխավորում է, որ ձեր կողմից Կայքի օգտագործումը , Կայքի բովանդակությունը և/կամ Նյութերը չեն խախտում և չեն խախտում երրորդ կողմի որևէ իրավունք, ներառյալ, բայց չսահմանափակվելով երրորդ կողմի մտավոր սեփականության իրավունքով, հրապարակայնության կամ գաղտնիության իրավունքով, առևտրային գաղտնիքի կամ գաղտնիության իրավունքով կամ պայմանագրային իրավունքով, կամ խախտել ցանկացած այլ համաձայնագիր, որին դուք կապված եք կամ որևէ օրենք, կանոն կամ կանոնակարգ, (3) ներկայացնում և երաշխավորում եք, որ կկատարեք բոլոր կիրառելի օրենքները, պայմանագրերը և/կամ համաձայնագրերը՝ ձեր հաշվին և պատասխանատվությամբ։ ձեր կողմից Կայք օգտագործելու կամ մուտք գործելու հետ կապված, և (4) համաձայնում են, որ lambdageeks-ը պատասխանատվություն չի կրում ձեր կամ որևէ երրորդ կողմի առջև ձեր Նյութերն ընդունելու կամ չընդունելու կամ ձեր Նյութերն ամբողջությամբ կամ չջնջելու համար։ մասամբ.

Ձեր պատասխանատվությունը նյութերի և lambdageeks-ի մոնիտորինգի իրավունքների համար

Դուք պատասխանատու կլինեք ձեր սեփական նյութերի և այդ նյութերի փոխանցման հետևանքների համար: lambdageeks-ը պարտավորություն չունի վերահսկելու ձեր կամ որևէ այլ օգտվողի կողմից Կայքի օգտագործումը: lambdageeks-ը իրեն իրավունք է վերապահում վերանայել և վերահսկել Կայքի օգտագործումը, ներառյալ առանց սահմանափակման ձեր կողմից օգտագործողի ID-ի և/կամ գաղտնաբառի օգտագործումը Կայք և Կայքում մուտքագրված կամ վերանայված ցանկացած Նյութեր մուտք գործելու համար, ինչպես նաև հեռացնել ցանկացած նյութ միայն իր մեջ: հայեցողություն. lambdageeks-ը իրեն իրավունք է վերապահում սահմանափակել կամ դադարեցնել ձեր մուտքը դեպի Կայք, ներառյալ, առանց սահմանափակման, ձեր մուտքը դրանով նախատեսված որևէ կամ բոլոր ծառայություններին կամ Կայքի օգտագործողի որևէ ID և/կամ գաղտնաբառ օգտագործելու ձեր կարողությունը ցանկացած ժամանակ առանց ծանուցման, եթե մենք կարծում ենք, որ դուք խախտել եք սույն Օգտագործման պայմանները կամ ամենայն հավանականությամբ կխախտեք սույն Օգտագործման պայմանները: Lambdageeks-ի դեմ ձեր միակ միջոցը սույն Օգտագործման պայմաններից, կայքից կամ դրանց օգտագործումից բխող վեճի դեպքում այս Օգտագործման պայմանների դադարեցումն է՝ դադարեցնելով Կայքի օգտագործումը: lambdageeks-ը կարող է նաև ցանկացած պահի փոխել, կասեցնել կամ դադարեցնել Կայքի ցանկացած կողմ, ներառյալ Կայքի ցանկացած հատկանիշի, տվյալների բազայի կամ բովանդակության առկայությունը:

ՀԵՂԱՓՈԽՈՒՄՆԵՐ

Ոչ մի վստահություն կամ բժշկական խորհուրդ

Կայքը կարող է պարունակել ընդհանուր տեղեկություններ բժշկական պայմանների և նման պայմանների բուժման վերաբերյալ: Նման տեղեկատվությունը նախատեսված չէ որպես բժշկական խորհրդատվության փոխարինում: Կայքը չպետք է օգտագործվի այցելության կամ խորհրդատվության կամ ձեր բժշկի կամ այլ առողջապահական ծառայություններ մատուցողի խորհուրդներն այլ կերպ ապահովելու փոխարեն: Դուք ընդունում եք, որ lambdageeks-ը չի զբաղվում իրավական, բժշկական, խորհրդատվական կամ այլ մասնագիտական ​​ծառայությունների կամ խորհրդատվության տրամադրմամբ: Մենք խրախուսում ենք ձեզ անհապաղ ստանալ համապատասխան մասնագիտական ​​խորհրդատվություն ձեր բժշկից կամ առողջապահական այլ մասնագետից ցանկացած իրավիճակի կամ խնդրի համար, որը դուք կարող եք ունենալ:

Բովանդակության ամրագրում

Ցանկացած բովանդակություն, որը վիրավորական է, ատելություն է տարածում, ռասայական է կամ որևէ կերպ վիրավորում է որևէ մեկի կարծիքը երբեք մի զվարճացեք: Մենք պահպանում ենք մեր բովանդակությունը չափավոր՝ անհատների ամբողջականությունը պահպանելու համար: Մենք վերապահում ենք նման բովանդակությունը մերժելու բոլոր իրավունքները հենց այն պահին, երբ հանդիպում ենք կամ ստանում ենք որևէ հաղորդում:

Կայքը կարող է նաև պարունակել ընդհանուր տեղեկատվություն և իրազեկություն տեխնոլոգիայի կիրառման անվտանգության մասին, որը զուտ կրթական նպատակներով է: Lambdageeks-ը որևէ պատասխանատվություն չի կրում գիտելիքների սխալ օգտագործման կամ սխալ մեկնաբանման համար:

Արտաքին հղումներ կամ հղումներ

Կայքը կարող է պարունակել հղումներ կամ հղումներ դեպի այլ կողմերի կայքերը, որոնց հղումները տրամադրվում են միայն ձեզ հարմարության համար: Խնդրում ենք տեղյակ լինել, որ մենք չենք կարող լինել և պատասխանատվություն չենք կրում որևէ այդպիսի արտաքին կայքերի գաղտնիության կամ այլ գործելակերպի համար (որոնք կայքերը Կայքի մաս չեն կազմում), և lambdageeks-ը հստակորեն հրաժարվում է նման կայքերի և դրանց հետ կապված կայքերի հետ կապված որևէ պատասխանատվությունից: lambdageeks-ը չի հաստատում և պատասխանատվություն կամ պատասխանատվություն չի կրում ուղղակիորեն կամ անուղղակիորեն ցանկացած վնասի կամ կորստի համար, որը պատճառվել է կամ ենթադրվում է, որ պատճառվել է որևէ բովանդակության, գովազդի, արտադրանքի կամ այլ տեղեկատվության կամ հասանելի նման կապակցված կայքերի կամ որևէ այլ բովանդակության կամ դրա հետ կապված: հղում, որը պարունակվում է կապված կայքում: Մենք խրախուսում ենք մեր օգտատերերին հաշվի առնել դա, եթե նրանք որոշում են այցելել նման արտաքին կայքեր և կարդալ գաղտնիության քաղաքականությունը և յուրաքանչյուր այդպիսի կայքի օգտագործման պայմանները:

Ներկայացուցչությունների և երաշխիքների հրաժարում

Դուք համաձայնում եք, որ lambdageeks կայքի օգտագործումը ձեր սեփական ռիսկով է: Կայքը փոփոխելու lambdageeks-ի ջանքերը չեն համարվում այս սահմանափակումներից հրաժարում: Lambdageeks կայքը, ներառյալ կայքի միջոցով տրամադրվող ամբողջ բովանդակությունը, տեղեկատվությունը կամ ծառայությունները, տրամադրվում է «ինչպես կա», որպես հարմարություն բոլոր օգտատերերին՝ առանց որևէ ներկայացուցչության կամ երաշխիքի ձեր կամ որևէ երրորդ կողմի համար, ներառյալ, առանց սահմանափակման, ցանկացած բացահայտ: կամ ենթադրյալ երաշխիքներ (1) առևտրականության կամ որոշակի նպատակի համար համապատասխանության, (2) տեղեկատվական բովանդակության կամ ճշգրտության, (3) չխախտելու, (4) հանգիստ վայելքի, (5) սեփականության իրավունքի, (6) որ կայքը կգործի առանց սխալների, ժամանակին, անվտանգ կամ անխափան կերպով, արդի է և արդիական և ճշգրիտ նկարագրում է lambdageeks-ի ապրանքներն ու ծառայությունները, կամ զերծ է վիրուսներից կամ այլ վնասակար բաղադրիչներից, (7) որ որևէ թերություն կամ սխալ կա կայքը կուղղվի, կամ (8) որ կայքը համատեղելի է որևէ կոնկրետ ապարատային կամ ծրագրային հարթակի հետ:

Պատասխանատվության հրաժարում

Ոչ մի դեպքում lambdageeks-ը և նրա պաշտոնյաները, տնօրենները, գործակալները, աշխատակիցները, արտոնագրողները, ներկայացուցիչները, ներքին գործառնական ստորաբաժանումները, մասնաճյուղերը, դուստր ձեռնարկությունները, ենթալիցենզառուները, հովանավորները, իրավահաջորդները և հանձնարարականները, անկախ կապալառուները և հարակից անձինք (միասին, lambdageeks-ի հետ՝ «lambdageeks»-ը չպետք է սուբյեկտներ») պատասխանատվություն է կրում ձեր կամ որևէ երրորդ կողմի առջև ցանկացած շահույթի կորստի, օգտագործման կորստի, տվյալների կորստի, բիզնեսի ընդհատման կամ որևէ ուղղակի, անուղղակի, պատահական, հատուկ կամ հետևանքային վնասների համար, որոնք առաջացել են կամ որևէ կերպ կապված դրա հետ: lambdageeks կայքի օգտագործումը կամ դրա օգտագործման ուշացումով կամ անկարողությամբ, կամ անվտանգության ցանկացած խախտման համար, որը կապված է lambdageeks կայքի միջոցով զգայուն տեղեկատվության փոխանցման հետ, կամ կայքի միջոցով հասանելի ցանկացած տեղեկատվության, ապրանքի և ծառայությունների համար, կամ այլ կերպ որը բխում է դրա օգտագործումից՝ հիմնված պայմանագրի, խախտման, խստագույն պատասխանատվության, կանոնակարգի, ընդհանուր իրավունքի նախադեպի կամ այլ կերպ, նույնիսկ եթե lambdageeks-ին տեղեկացվել է հնարավորության մասին վնասների հնարավորությունը և նույնիսկ եթե այդպիսի վնասները բխում են lambdageeks-ի անփութությունից կամ կոպիտ անփութությունից: Քանի որ որոշ նահանգներ/իրավասություններ թույլ չեն տալիս հետևանքային կամ պատահական վնասների համար պատասխանատվության բացառումը կամ սահմանափակումը, վերը նշված սահմանափակումը կարող է չկիրառվել ձեզ վրա: Նման նահանգներում lambdageeks-ի պատասխանատվությունը պետք է սահմանափակվի օրենքով թույլատրված առավելագույն չափով: Լրացուցիչ հերքումները հայտնվում են կայքի հիմնական մասում և ներառված են այստեղ հղումով: Այնքանով, որքանով որևէ այդպիսի հրաժարում ավելի մեծ սահմանափակումներ է դնում ձեր կայքի կամ դրանում պարունակվող նյութերի օգտագործման վրա, այդպիսի ավելի մեծ սահմանափակումներ կկիրառվեն:

Փոխհատուցում

Դուք կփոխհատուցեք, կպաշտպանեք (կամ կկարգավորեք) և անվնաս կպահեք lambdageeks կազմակերպություններին բոլոր պահանջներից, գործողություններից, վարույթներից, կորուստներից, լուծումներից, վճիռներից, պարտավորություններից, հայցերից, վնասներից, վեճերից կամ պահանջներից, ներառյալ առանց սահմանափակման որևէ վարույթ, հետաքննություն կամ պահանջ: ինքնակարգավորվող կազմակերպություն, նահանգային կամ դաշնային արժեթղթերի գործակալություն կամ հանձնաժողով, և ներառյալ փաստաբանների ողջամիտ վճարները և բոլոր այլ ծախսերը, վճարները և ծախսերը (միասնաբար՝ «Պահանջներ») ցանկացած lambdageek կազմակերպությունների նկատմամբ՝ օրենքով թույլատրված առավելագույն չափով, որը բխում է դրանից: կամ կապված (1) ձեր վարքագծի, Նյութերի տրամադրման կամ Կայքի օգտագործման, կամ ձեր միջոցով որևէ երրորդ կողմի կողմից նման գործողությունների հետ, (2) մեկ այլ անձի կամ կողմի իրավունքների ձեր խախտումը, (3) տրամադրված ցանկացած Նյութ կամ հասանելի է ձեր կողմից, և (4) ձեր կողմից սույն Օգտագործման պայմաններով նախատեսված ձեր պարտավորությունների ցանկացած խախտում կամ խախտում, ներառյալ առանց սահմանափակման ձեր ներկայացուցչությունների և երաշխիքների որևէ խախտում սույն հոդվածում: Ցանկացած Պահանջների հետ կապված, որոնք կարող են առաջացնել վերը նշված փոխհատուցման ձեր պարտավորությունները, lambdageeks կազմակերպությունները, իրենց ընտրությամբ, բացառիկ իրավունք ունեն պաշտպանելու, փոխզիջման և/կամ լուծելու հայցը, գործողությունը կամ վարույթը, և դուք պետք է պարտավորված լինել այսպիսով պաշտպանված ցանկացած հայցի, գործողության կամ վարույթի կամ այդպես ձեռք բերված որևէ փոխզիջման կամ կարգավորման որոշումով: Սույն Բաժինով նախատեսված միջոցները չեն բացառում և չեն սահմանափակում որևէ այլ պաշտպանության միջոց, որը կարող է հասանելի լինել lambdageeks կազմակերպություններին՝ համաձայն սույն Բաժնի:

ԱՅԼ

Համատեղ ձեռնարկություն չկա

Դուք համաձայնում եք, որ ոչ մի համատեղ ձեռնարկություն, գործընկերություն, աշխատանքային կամ գործակալական հարաբերություններ գոյություն չունեն ձեր և lambdageeks-ի միջև սույն Օգտագործման պայմանների կամ ձեր կողմից Կայքի օգտագործման արդյունքում:

Ոչ մի հրաժարում

Lambdageeks-ի կողմից սույն Օգտագործման պայմանների որևէ դրույթ չկատարելը չի ​​մեկնաբանվի որպես հրաժարում կամ սահմանափակում lambdageeks-ի՝ հետագայում այդ դրույթի կամ սույն Օգտագործման պայմանների որևէ այլ դրույթների խստիվ պահպանումն իրականացնելու և պարտադրելու իրավունքից:

Նշանակում

Սույն Օգտագործման պայմանների ոչ մի հանձնարարություն, պատվիրակում կամ այլ փոխանցում չի կարող կատարվել ձեր կողմից (օրենքով կամ այլ կերպ) առանց lambdageeks-ի նախնական գրավոր համաձայնության, որը տրվելու է իր հայեցողությամբ: lambdageeks-ը կարող է սույն օրենքով նախատեսված իր իրավունքներն ու պարտականությունները վերապահել ցանկացած այլ կողմի:

Սահմանափակումների կանոնագիրք

Ցանկացած գործողություն, որը դուք կարող եք ունենալ Կայքի օգտագործման հետ կապված, պետք է սկսվի հայցի կամ հայցի պատճառի ծագումից հետո մեկ տարվա ընթացքում. դրանից հետո ցանկացած նման պահանջ ընդմիշտ կզրկվի՝ հաշվի չառնելով հակասող օրենսդրությունը:

Պայմանագրի պարտադիր

Այն դեպքում, երբ սույն Օգտագործման պայմանների որևէ դրույթ համարվում է անիրագործելի, այդ դրույթը կմեկնաբանվի որպես կողմերի սկզբնական մտադրությունը` կիրառելի օրենսդրությանը համապատասխան, և սույն Օգտագործման պայմանների մնացած մասը կշարունակվի ամբողջությամբ և ուժի մեջ մնալ: ազդեցություն.

Ծանուցումներ

Այս Օգտագործման պայմաններով lambdageeks-ին ուղղված ծանուցումները բավարար են միայն այն դեպքում, եթե գրավոր և փոխանցվում են անձնական առաքման միջոցով՝ առաքված խոշոր առևտրային արագ առաքման սուրհանդակային ծառայության միջոցով, կամ փոստով, փոստով կամ կանխավճարով, վավերացված կամ գրանցված փոստով, վերադարձի անդորրագրի պահանջով. lambdageeks-ը, ընդ որում նման ծանուցումները ուժի մեջ են մտնում փաստացի հաստատված ստացման օրվանից lambdageeks-ի կողմից: Ձեզ ուղղված ծանուցումները համարվում են արդյունավետ, եթե ուղարկվում են ձեր տրամադրած էլ. փոստին, ֆաքսին, փոստի հասցեին կամ այլ կոնտակտային տեղեկատվությանը, և ուժի մեջ են համարվում այն ​​ստանալուց ավելի վաղ կամ ուղարկվելուց մեկ օր հետո:

Ամբողջական համաձայնագիր

Եթե ​​դուք չեք դառնում lambdageeks-ի գրողների համայնքի անդամ, այս Օգտագործման պայմանները և Գաղտնիության քաղաքականությունը պարունակում են ձեր և lambdageeks-ի միջև Կայքի վերաբերյալ ամբողջ համաձայնագիրը: Այն փոխարինում է օգտատիրոջ և lambdageeks-ի միջև Կայքի հետ կապված բոլոր նախկին կամ ժամանակակից հաղորդակցությունները և առաջարկները՝ լինեն էլեկտրոնային, բանավոր կամ գրավոր: Սույնով չտրված ցանկացած իրավունք վերապահված է: Սույն Օգտագործման պայմանների և էլեկտրոնային ձևով տրված ցանկացած ծանուցման տպագիր տարբերակը թույլատրելի է դատական ​​կամ վարչական վարույթում, որը հիմնված է կամ առնչվում է սույն Օգտագործման պայմաններին նույն չափով և ենթակա է նույն պայմաններին, ինչ ի սկզբանե այլ բիզնես փաստաթղթերն ու գրառումները: ստեղծվել և պահպանվել է տպագիր ձևով: Կողմերի բացահայտ ցանկությունն է, որ սույն Օգտագործման պայմանները և բոլոր հարակից փաստաթղթերը կազմվեն անգլերենով: Սույն Օգտագործման պայմանների վերնագրերը և այլ ենթագրերը նախատեսված են միայն հարմարության և հղման համար և չպետք է օգտագործվեն սույն Օգտագործման պայմանների որևէ դրույթ մեկնաբանելու, մեկնաբանելու կամ կիրառելու համար: Սույն Օգտագործման պայմանների այն պայմաններն ու պայմանները, որոնք պարտավորություններ են վերագրում կողմերին, որոնք ընդլայնվում են սույն Օգտագործման պայմանների ժամկետից դուրս, կպահպանվեն սույն Օգտագործման պայմանների դադարեցումից հետո: Lambda Geeks-ը գտնվում է հետևյալ հասցեում՝
Lambda Geeks
Pratidhwani, տարածք No-07-0510,
Նյու Թաուն, Ռաջարհատ,
Կալկաթա, Արևմտյան Բենգալիա,
Հնդկաստան, Փին – 700135
+ 91-8106864654

Այս քաղաքականության վերաբերյալ հարցումները պետք է ուղղված լինեն՝ legal@lambdageeks.com