Տեղափոխումներ և զուգորդումներ
Կոորդինատ երկրաչափություն
Հավանականության տեսություն
Ֆունկցիայի տեսություն
Գամմա բաշխում